Verschillende belastingdeskundigen hebben kritiek op het voornemen van het kabinet om de middelingsregeling af te schaffen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD. Het schrappen van de regeling is in het Belastingplan 2023 opgenomen. 

De middelingsregeling heeft betrekking op de inkomstenbelasting (box 1) en biedt belastingplichtigen de mogelijkheid hun belasting te laten herberekenen op basis van hun gemiddelde inkomen over een periode van drie jaar. Middeling kan voordelig zijn als de belasting over het gemiddelde van drie jaar lager is dan de belasting over de drie losse jaarinkomens. 

Het kabinet wil de middelingsregeling beëindigen om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Er zou maar weinig gebruik van de regeling worden gemaakt. In de Tweede Kamer is nauwelijks kritiek op het voornemen om de middelingsregeling af te schaffen, maar daarbuiten wel. Ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en ZZP Nederland willen de regeling graag behouden om ondernemers met fluctuerende inkomsten te ondersteunen.

Letselschadeslachtoffers
De afschaffing raakt daarnaast ook mensen met een laag inkomen die een letselschade-uitkering ontvangen, zegt hoogleraar belastingrecht Edwin Heithuis tegen het FD: “Mensen die één jaar een hoog inkomen hebben, bijvoorbeeld doordat ze een letselschade-uitkering krijgen, worden het hardst getroffen”.

Niet aan de orde
Vanuit de letselschadepraktijk wordt verbaasd gereageerd op de opmerking van de hoogleraar. Letselschaderegelaar Arthur Marcellis van DAS: “Een beroep op de middelingsregeling voor IB box 1 is bij letselschade-uitkeringen helemaal niet aan de orde. Er wordt immers geen inkomen gecompenseerd, maar de fiscaal onbelaste bron van het niet kunnen aanwenden van een potentieel arbeidsvermogen. De enige uitzondering zou een uitkering op grond van een collectieve ongevallenverzekering zijn, waar de werkgever de premie voor betaalt. Daar geldt – nu overigens niet in alle gevallen meer – nog wel de fiscale druk IB box 1”.