Het kabinet haalt in 2020 1,7 miljard euro aan geplande lastenverlichtende maatregelen naar voren. Daarmee komt er al in 2020 een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting, met lagere marginale tarieven voor de middeninkomens en wordt de algemene heffingskorting extra verhoogd.

Het tarief in de huidige tweede en derde schijf daalt in 2020 van 38,1 naar 37,35 procent, terwijl het tarief in de huidige eerste schijf stijgt van 36,65 naar 37,35 procent. Het toptarief daalt van 51,75 procent in 2019 naar 49,5 procent in 2020.

Daarnaast wordt de arbeidskorting met 106 euro extra verhoogd voor werkenden met een inkomen tussen grofweg 10.000 en 98.000 euro. Het nieuwe maximum van de arbeidskorting komt daarmee in 2020 op ruim 3.800 euro uit.

De algemene heffingskorting wordt in 2020 verhoogd met 194 euro en met 60 euro in 2021.

Zelfstandigenaftrek verlaagd
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 tot en met 2028 in jaarlijkse stappen van 250 euro teruggebracht naar 5.000 euro. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting in 2020, 2021 en 2022 stapsgewijs verhoogd, waardoor volgens het kabinet effectief de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers worden verkleind maar zelfstandigen er in de kabinetsperiode niet op achteruit gaan.

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd van zes naar zeven procent.

(Bron: VVP)