De ANWB heeft gereageerd op de Rijksbegroting die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Mensen moeten vlot, veilig en duurzaam onderweg kunnen zijn, aldus de ANWB. 

Veilig onderweg
Afgelopen jaar waren in Nederland 678 verkeersdoden te betreuren, 65 méér dan het jaar ervoor. Vooral onder fietsers, scootmobielers en inzittenden van personenauto’s vielen meer dodelijke slachtoffers. Daarnaast raakten naar schatting 20.800 mensen ernstig gewond in 2017. Nu het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is ondertekend, gaan alle overheden aan de slag met een proactief, risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. De ANWB steunt deze aanpak, maar benadrukt dat er in de tussentijd dringend actie nodig is om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Er zijn meer inzet en middelen nodig van de verantwoordelijke overheden. In het regeerakkoord is verkeersveiligheid als nationale prioriteit benoemd. Helaas is hier ook dit jaar geen extra geld voor opgenomen in de begroting.

(Bron: ANWB)