De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste helft van dit jaar 59 procent meer klachten ontvangen dan in de zes maanden daarvoor. De AP heeft niet genoeg mankracht om het aantal klachten aan te kunnen, schrijft de toezichthouder in een maandag verschenen persbericht.

De AP ontving in de eerste helft van dit jaar meer dan vijftienduizend klachten, waaronder veel internationale klachten. “Een verklaring hiervoor is dat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland en steeds bekender wordt”, schrijft de autoriteit.

Het aantal klachten is nu echter te groot om met de “best passende behandeling” af te handelen, schrijft voorzitter Aleid Wolfsen. Er is inmiddels sprake van een achterstand. De AP schat dat het nu gemiddeld vier tot zes maanden duurt voordat de toezichthouder aan een klacht toe kan komen. De autoriteit is nu in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid om een oplossing te vinden.

Ondertussen heeft de AP maatregelen getroffen. Zo neemt de toezichthouder klachten pas in behandeling als die ook zijn ingediend bij de organisatie waar de klacht over gaat. Klachten waarbij nader onderzoek nodig is, worden getoetst op prioriteit. Die klachten worden alleen verder in behandeling genomen als er bijvoorbeeld sprake is van veel schade bij de indiener of een groter belang voor de samenleving.

Een derde van de klachten gaat over privacyrechten
Een derde van de klachten heeft te maken met privacyrechten, zoals het recht op inzage in je gegevens bij verschillende websites en organisaties. Daarnaast meldt het AP ook een relatief grote hoeveelheid klachten over het doorgeven van persoonlijke informatie aan derden. Het meest wordt geklaagd over zakelijke dienstverleners zoals energieleveranciers. Zo’n 42 procent van het aantal klachten gaat over dergelijke bedrijven.

Sinds 25 mei vorig jaar is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht in Europa. Dat houdt onder meer in dat burgers bij de AP klachten mogen indienen als zij vermoeden dat een bedrijf of organisatie zich niet aan de privacywet houdt.

(Bron: Nu.nl)