De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaar tegen een wetsvoorstel over de inzet van een alcoholmeter bij mensen met een alcoholverbod. Onduidelijk is of het meetapparaat betrouwbaar is. Als de onduidelijkheid niet wordt weggenomen, moet het wetsvoorstel niet worden voortgezet, vindt de AP.

Een rechter of officier van justitie mag een verdachte of veroordeelde in bepaalde gevallen verbieden verdovende middelen te gebruiken, waaronder alcohol. Het gaat dan om misdaden waarin alcoholgebruik een rol speelt, waaronder rijden onder invloed.

Momenteel kan met een periodiek bloed- of urineonderzoek worden gecontroleerd of iemand zich aan dat verbod houdt. Het kabinet wil het nu mogelijk maken personen te verplichten een alcoholmeter te dragen. Dat is een vaste enkelband die via zweet op de huid metingen doet.

Valspositieve uitslag alcoholmeter
De werking van de alcoholmeter is getest in een proefproject. Daaruit kwamen twijfels naar voren over de betrouwbaarheid van de meter. Zo zeiden meer dan 1 op de 10 proefpersonen dat zij positief testten op alcoholgebruik zonder dat zij alcohol hadden genuttigd.

Een valspositieve uitslag zou in de praktijk buitengewoon grote gevolgen voor iemand kunnen hebben. Zoals het omzetten van een voorwaardelijke gevangenisstraf in een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het wetsvoorstel voorziet daarbij niet in de mogelijkheid van een betrouwbare tegencontrole. “Wanneer de alcoholmeter ernaast zit, bestaat het risico dat iemand geheel ten onrechte een zwaardere straf krijgt, misschien zelfs wel een celstraf”, zegt AP-bestuurslid Katja Mur. “Dat past natuurlijk niet binnen een rechtsstaat. Het wetsvoorstel moet daarom duidelijk maken hoe zulke situaties worden voorkomen.”

Onduidelijkheid over registratie
Onduidelijk is bovendien welke informatie de alcoholmeter precies registreert. Zo blijkt uit het wetsvoorstel niet of er alleen wordt gemeten dát de drager alcohol heeft gedronken, of dat ook de precieze hoeveelheid alcohol wordt gemeten. Ook op dit punt moet het wetsvoorstel beter worden toegelicht en onderbouwd.