Bestuurders die in de toekomst met alcohol op in de auto stappen, hebben kans hun rijbewijs sneller te verliezen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Het voorstel maakt het mogelijk om een ontzegging van de rijbevoegdheid direct na een uitspraak te laten ingaan als de kans op herhaling groot blijkt te zijn. Zo wordt voorkomen dat iemand na een veroordeling weer in de auto kan stappen. Ook meldt de minister dat het strafmaximum voor rijden onder invloed per 1 januari 2020 wordt verhoogd van drie maanden naar één jaar. De verhoging van het strafmaximum is één van de maatregelen die minister Grapperhaus neemt om op te treden tegen beschonken bestuurders. Ten slotte wil minister Grapperhaus ook maatregelen nemen om beruchte verkeersovertreders harder aan te pakken. Zo wordt gekeken naar een rijverbod van maximaal vijf jaar met vervangende hechtenis na schending van dit verbod.

(Bron: Nu.nl)