Vanaf 1 oktober 2019 worden procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Zo vervalt bijvoorbeeld het pleidooi voor zaken waarin de dagvaarding wordt betekend op of na 1 oktober 2019. Ook wordt de term ‘comparitie’ vervangen door de term ‘mondelinge behandeling’.

De procesrechtelijke vernieuwingen hebben er toe geleid dat de procesreglementen, waarin het Wetboek van Rechtsvordering van toepassing is, zijn gewijzigd. De gewijzigde versies zijn al te raadplegen op www.rechtspraak.nl en worden binnen enkele dagen gepubliceerd in de Staatscourant. 

(Bron: Rechtspraak.nl)