Het kabinet werkt aan een coulanceregeling voor de automatische verlenging van de rijbewijzen van 75-plussers die de dupe dreigen te worden van de lange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Hun rijbewijs kan volgens die regeling vanaf eind dit jaar zonder medische keuring met een jaar worden verlengd.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur): “In de brief aan uw Kamer van 3 juli 2019 is aangekondigd dat er een oplossing gevonden is voor 75-plussers wiens rijbewijs buiten hun schuld om verlopen is of dreigt te verlopen door de lange doorlooptijden bij het CBR. Gebleken is dat een verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs met maximaal 1 jaar technisch haalbaar is door middel van een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen (AMvB) en een codering in bet Rijbewijsregister. Voordeel van deze tijdelijke regeling is dat een substantieel aantal rijbewijshouders (190.000 per jaar) geholpen kan worden zonder dat dat voor burgers extra administratieve lasten en kosten met zich mee brengt. Deze oplossing creëert ruimte voor het CBR om zich prioritair te richten op de meest risicovolle groepen. Daarnaast kan de 75+ doelgroep zo gedurende maximaal een jaar blijven rijden in afwachting van het besluit over hun rijgeschiktheid.

Momenteel wordt hard gewerkt om deze AMvB en de uitvoering ervan te realiseren. Gestreefd wordt naar een snelle invoering van de AMvB op 1 december 2019. Voor het doorlopen van het proces tot aan de inwerkingtreding is echter tijd nodig. De AMvB dient onder andere door uw Kamer en de Raad van State beoordeeld te worden. Daarnaast hebben CBR en RDW tijd nodig om hun systemen en werkwijzen inzake de administratieve verlenging aan te passen en op elkaar af te stemmen.”

In juli nam de Kamer moties aan waarin het Kabinet werd aangespoord de coulanceregeling eerder in te laten gaan. De minister geeft nu aan dat dat technisch niet mogelijk is.

U treft de brief van de minister aan de Tweede Kamer hier.