Defensie neemt de aanbevelingen over die de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) doet naar aanleiding van onderzoeken naar 2 ongevallen. Bij beide ongevallen liep een militair blijvend letsel op. In een brief aan de Kamer geven minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag een reactie op de IVD-rapporten.

De IVD onderzocht een schietongeval dat in 2021 plaatsvond op Kamp Marmal in Afghanistan. Een militair werd hierbij ongewild geraakt met scherpe munitie uit een wapen van een Nederlandse collega. Het andere ongeval waarnaar onderzoek is gedaan, gebeurde in 2019. Hierbij viel een militair van een infanteriegevechtsvoertuig (CV90). Dat gebeurde tijdens het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

De bewindslieden betuigen hun medeleven met de slachtoffers. “Wij betreuren dat deze ongevallen hebben plaatsgevonden en leven mee met de slachtoffers”, schrijven zij in de Kamerbrief. “Wij danken de IVD voor de onderzoeksrapporten. De conclusies en aanbevelingen helpen de organisatie om verder te verbeteren. Een veilige werkomgeving is, onder alle omstandigheden, een randvoorwaarde om als defensieorganisatie effectief te kunnen optreden. Hierin speelt iedereen in de organisatie een rol, want veiligheid is van ons allemaal.”

Aanbevelingen Marmal
Defensie spant zich in om veiligheidsbewustzijn, zowel op collectief als individueel niveau, uit te dragen en te vergroten. Dat begint bij het opleiden en trainen waarin medewerkers worden voorbereid op hun rol en verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Ook de Defensietop speelt hierin een belangrijke rol en blijft het belang van veiligheid en veiligheidsbewustzijn uitdragen.

Naar aanleiding van het ongeval in Afghanistan beveelt de IVD aan om meer aandacht te hebben voor veiligheid in voorbereiding op en uitvoering van missies. Bijvoorbeeld door deze vooraf met commandanten en overige sleutelspelers al te beoefenen. Verder wordt opgeroepen beheersmaatregelen en de individuele discipline tijdens missies te stimuleren en hier ook op toe te zien. Met name op het gebied van wapens en munitie.

Aanbevelingen val van CV90
Bij het onderzoek naar de val van de CV90 kon de Inspectie niet vaststellen hoe dat gebeurde. Wel hadden maatregelen gericht op veiligheid de val kunnen voorkomen of de gevolgen kunnen beperken, stelt ze.

De IVD constateert dat de omstandigheden waarin de werkzaamheden plaatsvonden wijzigden. Dit werd niet doorvertaald in de risicoanalyse. De IVD beveelt de Commandant der Strijdkrachten aan om de toepassing van situationeel risicomanagement te stimuleren.

Defensie is hiermee al aan de slag. Zo worden commandanten steeds beter geadviseerd over veranderende omstandigheden en de mogelijke risico’s die daarbij ontstaan. Daarnaast is binnen alle Defensieonderdelen gestart met uitvoering van het programma ‘integraal risicomanagement’. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van trainingen en opleidingen waarmee medewerkers voorbereid worden op hun rol bij het adequaat omgaan met risico’s.