Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) steekt 32 miljoen euro extra in onderzoek naar long-covid. Over klachten die lang aanhouden na een coronabesmetting is nog te weinig bekend, erkent de bewindsman. Het extra geld wordt onder meer besteed aan de opzet van een expertisenetwerk dat ervoor moet zorgen dat effectieve behandelingen zo snel mogelijk breed kunnen worden ingezet.

Het vrijgemaakte bedrag zal worden uitgegeven in de jaren van 2023 tot en met 2026. Het doel is om meer te weten te komen over de aanhoudende klachten nadat mensen besmet zijn met het coronavirus. Momenteel wordt geïnventariseerd welke kennis nog ontbreekt en waarvoor dus aanvullend onderzoek nodig is.

Het onderzoek leidt hopelijk tot antwoorden waar mensen met long-covid en hun naasten enorm op zitten te wachten”, zegt Kuipers in een video op Twitter. “Deze klachten kunnen zeer divers en ernstig zijn en ook lang duren.”

Expertisenetwerk long-covid
Kuipers heeft ZonMw eveneens gevraagd om het expertisenetwerk op te zetten. Dit moet ervoor zorgen dat kennis over langdurige covid beter wordt uitgewisseld tussen onderzoekers en andere professionals die zich hiermee bezighouden. Ook het netwerk C-support en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) helpen dit plan uit te voeren.

De minister heeft eerder laten weten tegen een landelijke registratie van mensen met long-covid te zijn. Dat is lastig omdat er geen heldere definitie is van long-covid, zei Kuipers bij een debat in mei. Hij ziet het als een extra belasting van huisartsen die het al druk hebben, liet de bewindsman weten. Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) denkt juist dat dit heel waardevol kan zijn.