Ruim 20.000 Groningers krijgen extra smartengeld van de overheid wegens ernstig leed, stress en verdriet door de gevolgen van de gaswinning. De verruiming is vooral voor Groningers van wie hun huis als onveilig is beoordeeld. Zij hebben recht op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van 5000 euro. Ook bewoners die te maken hebben met sloop en nieuwbouw krijgen nu standaard de maximale vergoeding. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 63 miljoen euro, blijkt uit het afgeronde herstelonderzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Het IMG wilde alle gedupeerden eind vorig jaar al duidelijkheid geven, maar dat lukte niet vanwege technische problemen met een computersysteem. Bij de herstelactie is gekeken welke bewoners in aanmerking komen voor een (hogere) vergoeding. Het schadeloket heeft in totaal 70.000 dossiers tegen het licht gehouden.

Sinds dit najaar kunnen kinderen en jongeren tot en met 17 jaar ook smartengeld krijgen. Zij krijgen in de nieuwe regeling hetzelfde bedrag als hun ouders. Ook bleek uit het onderzoek dat partners, die samenwonen, niet altijd hetzelfde bedrag kregen. Dat is eveneens gelijkgetrokken.

De verruiming is een reactie op het kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie. Die concludeerde iets meer dan een jaar geleden dat de gevolgen van de gaswinning voor Groningers rampzalig zijn.