In het advies tot voorlichting doet de Raad van State enkele voorstellen over hoe een compensatieregeling voor zorgprofessionals met long-covid eruit zou kunnen zien. Volgens de vakbonden FNV en CNV staat het kabinet niets meer in de weg om tot een financiële regeling voor zorgprofessionals met long-covid te komen, nu ook de Raad van State erkent dat hier hele goede redenen voor zijn.

In een gezamenlijke brief roepen de bonden minister Helder op om nog voor de kerst tot een regeling te komen, aangezien de financiële situatie voor een aantal getroffenen inmiddels schrijnend is. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “Dankzij dit advies van de Raad van State staat nu onomstotelijk vast dat het kabinet een morele verplichting heeft om het leed van de zorgmedewerkers met long-covid te verzachten. Wij zijn blij dat nu wordt bevestigd wat wij al sinds april 2020 aankaarten: laat de mensen die voor het hele land klaar stonden en hun eigen gezondheid in de waagschaal moesten leggen, niet in de steek.”

Gaby Perin, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “Wij verwachten dat minister Helder nu snel met een goede regeling komt, waarmee ook voorkomen kan worden dat zorgmedewerkers juridische procedures moeten gaan voeren over aansprakelijkheid van de Staat. Die procedures kunnen vaak jaren duren en daar is niemand bij gebaat. De slachtoffers verkeren nu in financiële problemen door de vele kosten die ze hebben moeten maken en door terugval in hun inkomsten.”

Contouren van de regeling
De Raad van State geeft een aantal duidelijke juridische inzichten die aansluiten bij wat CNV en FNV al geruime tijd betogen. Ook doen de bonden in hun brief nog enkele suggesties bovenop het advies van de Raad van State. Zorgpersoneel moest aan het werk in onzekere omstandigheden, waarbij het risico op besmetting hoog was. Die situatie was in feite geheel 2020 aan de orde, omdat beschermingsmiddelen en vaccinaties pas later (voldoende) beschikbaar waren en de RIVM-richtlijnen steeds werden aangepast, wat voor onduidelijkheid op de werkvloer zorgde. De bonden vinden daarom dat alle zorgmedewerkers die in 2020 besmet zijn geraakt en daar long-covid door kregen, voor een regeling in aanmerking zouden moeten komen. Minister Helder beperkt in haar adviesaanvraag de groep tot mensen die tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt.

Hoogte van het bedrag
Over het bedrag dat werknemers zouden moeten ontvangen doet de Raad van State geen uitspraak, omdat deze beslissing aan de minister is. Wel verwijst de Raad naar bestaande regelingen voor andere beroepsziekten waar ook de FNV diverse keren naar heeft verwezen met een uitkering van 22.839 EURO per persoon. Een ander fonds waar de bonden ook naar verwijzen, is het particuliere ZWiC-fonds, dat het ministerie van VWS ook financieel steunt met een uitkering van 30.000 EURO.

Bonden willen dat er voor de Kerst een regeling komt
Afgelopen mei heeft CNV minister Helder gesommeerd om in actie te komen, omdat er ondanks diverse toezeggingen van de minister en haar voorgangers, maar geen vaart werd gemaakt met een regeling. In september kondigden de advocaten van CNV en FNV gezamenlijk aan desnoods via de rechter een regeling af te dwingen voor financiële compensatie. Daarop is de minister eindelijk serieus naar een concrete regeling gaan kijken en vroeg zij eind september de Raad van State om advies voor voorlichting op basis van eerste contouren voor een regeling. De bonden willen nu dat er voor de Kerst een regeling tot stand komt.

Lees hier de brief aan minister Helder