Telers en afnemers van gewassen en leveranciers van bestrijdingsmiddelen zijn er onvoldoende in geslaagd om het gebruik van chemische middelen terug te dringen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vrijdag verschenen onderzoek. Volgens het PBL is er wel vooruitgang geboekt, maar zijn de doelen op het gebied van waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid nog verre van behaald.

In 2013 kondigde de overheid maatregelen aan om in 2023 te voldoen aan de internationale eisen voor het milieu, de voedselveiligheid en de arbeidsomstandigheden met betrekking tot gewasbescherming. Boeren zouden bijvoorbeeld minder landbouwgif gaan gebruiken, maar dat lijkt onvoldoende te zijn gebeurd. Ook de kwaliteit van het water is volgens het PBL onvoldoende verbeterd. Het aantal overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen moest met 50 procent dalen, maar in 2017 was pas een reductie van 15 procent gerealiseerd.

Glyfosaat als probleemstof aangemerkt
Glyfosaat wordt door het PBL aangemerkt als de probleemstof, als het gaat om het veroorzaken van grondwaterproblemen. De onkruidverdelger wordt door veel akkerbouwers gebruikt en het bekendste merk (Roundup) ligt in de VS onder vuur. Tienduizenden rechtszaken lijken de producent Bayer miljarden te gaan kosten, omdat het landbouwgif kankerverwekkend zou zijn. Het instellen van een plafond voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zou ervoor kunnen zorgen dat de doelen voor 2023 alsnog gehaald worden, aldus het PBL.

(Bron: Nu.nl)