Ouders die zich gedupeerd voelen door het falende jeugdzorgsysteem starten een massaclaim tegen twee ministeries, het meldpunt Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorginstellingen. Het beleid waardoor veel van hun kinderen onder toezicht werden gesteld of uit huis zijn geplaatst was onrechtmatig, vindt de Stichting Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg, waarin meerdere ouders zich hebben verenigd.

Het gaat al jaren niet goed met de jeugdzorg in ons land. Vorige week verscheen er wéér een vernietigend rapport van de inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid. Nog steeds moeten kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te lang wachten op passende hulp of krijgen helemaal geen passende hulp. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kinderen die worden verwaarloosd of mishandeld.

De inspecties zijn zeer kritisch op de rol van de verantwoordelijke ministeries. Vorig jaar september riepen zij minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) op om met een crisisaanpak te komen, als verantwoordelijken voor het stelsel. Maar deze aanbeveling werd niet overgenomen en effectieve maatregelen bleven uit.

De gedupeerde ouders pikken het niet meer en verenigen zich in een claimstichting. “Bij de uithuisplaatsingen en de ondertoezichtstellingen is de afgelopen dertig jaar onvoldoende onderzoek verricht,” stellen de ouders van de Stichting Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg. Ook was volgens de stichting het beleid de afgelopen jaren erop gericht om de zeggenschap en de rechtsbescherming van ouders “terug te brengen tot vrijwel nul”. De organisaties en de ministeries gingen daarmee in tegen de Nederlandse wet en internationale verdragen, zeggen de ouders.

Gedupeerde kinderen en ouders kunnen zich aanmelden om mee te doen aan de massaclaim. Het is niet duidelijk hoeveel ouders zich daadwerkelijk zullen aanmelden. Volgens de stichting hebben vermoedelijk “ruim 100.000 kinderen en hun ouders schade geleden”.

Kijk hier voor meer informatie.

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)