Gemeente Den Haag rondt nog dit jaar alle schadegevallen na de vonkenregen op Scheveningen af. “En dat gaan wij ruimhartig doen”, zei burgemeester Johan Remkes in de gemeenteraad naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het gaat daarbij om circa 250 schades die bij de gemeente zijn gemeld, samen goed voor een schadebedrag van ongeveer 1 miljoen euro. Daarnaast worden nog regres-claims van verzekeraars verwacht. De gemeente begint met de afhandeling van schades van bewoners op Scheveningen. Dat gebeurt per direct. Bij een positieve beoordeling volgt vergoeding op basis van de actuele waarde van het beschadigde of vernielde goed. “En daarbij gaan wij niet in juridische haarkloverij vervallen”, aldus burgemeester Remkes.

De regres-claims van verzekeraars komen na de bewoners aan de beurt. Bij regres gaat het om schadevergoedingen die inmiddels door verzekeraars aan gedupeerden zijn uitgekeerd en die de verzekeraars willen terugvorderen bij de gemeente.

De gemeente erkent op basis van de conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die is ontstaan door de vonkenregen op Scheveningen. Ook de huisadvocaat van de gemeente heeft dit inmiddels bevestigd.

“Veel bewoners op Scheveningen hebben tijdens de laatste jaarwisseling het verschil gemaakt door hun eigen daken en balkons nat te houden en zo de brandweer te ondersteunen bij zijn werk. Daarmee is erger voorkomen. Wij zijn hen nog steeds zeer dankbaar voor de enorme inzet die zij die nacht hebben geleverd. Veel bewoners hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de vonkenregen, bijvoorbeeld omdat zij schade hebben aan hun daken, tuinmeubilair of fietsen en auto’s. Nu duidelijk is dat de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden, gaan wij voortvarend en ruimhartig met de bij ons bekende schadeclaims aan de slag”, aldus burgemeester Remkes.

Gedupeerden van wie de situatie na de vonkenregen schrijnend was, zijn inmiddels al geholpen. “In die gevallen hebben we maatwerk geleverd”, aldus de burgemeester.

(Bron: Dagblad 070)