Veel gemeenten klagen over de lage budgetten voor verkeer- en vervoerstaken die vanuit de provincies worden uitgekeerd. Dit schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamerfracties. Volgens de gemeentekoepel nemen randstedelijke gemeenten een grote hap uit het beschikbare budget.

De Tweede Kamer spreekt woensdag over de verkeersveiligheid. Minister Van Nieuwenhuizen wil de komende tien jaar, bovenop de bestaande BDU-gelden (brede doeluitkering), 50 miljoen per jaar uittrekken voor verkeersveiligheidsmaatregelen door wegbeheerders. Het is een co-financieringsmaatregel, waarbij de overheden zelf de helft van het geld moeten bijleggen.

Vervoersregio’s 
De VNG zegt blij te zijn met dat extra geld, maar is zeer kritisch over de 274 miljoen euro die jaarlijks uit de BDU-budgetten wordt overgemaakt aan gemeenten, omdat het het grootste deel gaat naar de twee randstedelijke vervoersregio’s MRDH en VRA. Dat zijn slechts 40 gemeenten. De meer dan 300 overige gemeenten moeten het doen met 81 miljoen euro. “Voorkomen moet worden dat er een soort tweedeling van gemeenten ontstaat als het gaat om de financiering en uitvoering van lokale verkeer- en vervoerstaken,” aldus de VNG.

Pot
Het rijk vraagt van gemeenten dat er meer maatregelen worden getroffen voor verkeersveiligheid, maar volgens de gemeenten moet ze dan wel met geld over de brug komen. Voor veel gemeenten zit er weinig tot niets in de BDU-pot, en het extra geld van de minister is alleen inzetbaar voor de verkeersveiligheid. Niet voor andere maatregelen op het gebied van infrastructuur zoals bijvoorbeeld rotondes, fietsenstallingen en vrij liggende fietspaden. Bovendien moeten gemeenten op zijn minst de helft van dat bedrag zelf ophoesten.

Verdeling
De brede doeluitkering is sinds 2015 onderdeel geworden van het provinciefonds, en gaat minder rechtstreeks naar gemeenten dan vroeger het geval was. De vervoersregio’s krijgen een deel van de voormalige BDU-gelden rechtstreeks van het rijk. Gemeenten lopen al enige tijd te hoop tegen de verdeling. Uit een eigen onderzoek concludeerde de minister dat de gemeenten ‘over het algemeen tevreden over de budgetten die zij van de provincies en vervoerregio krijgen.’ Dat is wel erg rooskleurig, stelt de VNG. Bij het onderzoek waren maar 20 gemeenten betrokken.

(Bron: Binnenlands Bestuur)