Gemeenten in ons land kampten vorig jaar met tekorten op de Wmo. Dat is onder meer te danken aan de groeiende vergrijzing en aanzuigende werking van het abonnementstarief. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur. De verwachtingen voor 2019 zijn niet veel beter.

Vergrijzing
Naast de groeiende vraag aan ondersteuning door vergrijzing dragen ook stijgende tarieven, de toenemende kosten per cliënt en dalende rijksbijdragen bij aan de groei van de tekorten. De meeste gemeenten proberen de tekorten uit de reserve sociaal domein en de algemene reserves op te vangen, maar dat is meestal onvoldoende. Daarom zijn verschillende gemeenten genoodzaakt tot gemeentebrede bezuinigingen en verhoging van de ozb. Ook hopen ze op meer rijksgeld. Amsterdam rekent daar zelfs op.

Tekorten
De gemeente Twenterand zag vorig jaar het tekort op op Wmo begeleiding verdubbelen naar 1,1 miljoen. Op huishoudelijke ondersteuning is sprake van een overschot van 280.000 euro. De Twentse gemeente zag de rijksbijdrage dalen van bijna 6,5 miljoen in 2016 naar 5,4 miljoen euro vorig jaar. En dat terwijl er meer mensen bij de gemeente aankloppen voor Wmo-begeleiding. In Assen is sprake van een tekort op de Wmo over 2018 van 2,3 miljoen euro. Culemborg luidde onlangs de noodklok omdat de gemeente vorig jaar ineens een tekort zag op de Wmo van 1,8 miljoen, welke te wijten is aan na-ijlende betalingen uit eerdere jaren.

Amsterdam kampte vorig jaar met een tekort van 3,8 miljoen. Ook Woudenberg (350.000) en Delft (van 2,1 miljoen naar 3,8 miljoen euro) zagen de tekorten oplopen. Súdwest-Fryslân heeft een tekort van een miljoen euro, veroorzaakt door een lichte stijging van het aantal cliënten.

Wmo-abonnementstarief
Hoe ziet de toekomst eruit? Uit de rondgang van Binnenlands Bestuur blijken weinig gemeenten hoopvol gestemd voor dit jaar. Ze zien nu al een enorme toename van het  aantal Wmo-cliënten vanwege de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Sinds 1 januari betalen cliënten voor Wmo-maatwerkvoorzieningen een inkomensonafhankelijk vast tarief van 17,50 euro per vier weken. Voor algemene voorzieningen gaat die regeling per 2020 in.

Amsterdam houdt dan ook rekening met een tekort van 32 miljoen euro op de Wmo. De stad heeft geen incidentele middelen meer om dit tekort te dekken, zoals ze dat over 2018 nog wel deels kon. Er worden stelsel- en beleidsmaatregelen genomen om het tekort op te vangen. De wijkstructuren en de sociale basis in de wijk worden versterkt en er zal meer op preventie worden ingezet.

(Bron: Skipr)