De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de overheid meer en structureel investeert in verkeersveiligheid. De vereniging van gemeenten is verbaasd en teleurgesteld dat het onderwerp helemaal niet voorkomt in het hoofdlijnenakkoord: “Een maatregel als het terugbrengen van 130 km/uur op bepaalde snelwegen zal zelfs een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid.”

VNG wil dat de overheid van verkeersveiligheid een topprioriteit maakt. Daarvoor is allereerst structureel geld nodig, stelt de organisatie. VNG wil dat de overheid structureel 100 miljoen euro per jaar vrij maakt voor de verkeersveiligheid van lokale infrastructuur. Dit geld moet wat de VNG betreft onder meer worden besteed aan bijvoorbeeld de Integrale Aanpak Rijden Onder Invloed en het Meerjarenplan Fietsveiligheid.

Ook speelt handhaving volgens VNG een belangrijke rol. VNG wil dat gemeenten meer regie krijgen over verkeershandhaving, bijvoorbeeld door zelf flitspalen te mogen plaatsen. Daartoe riepen gemeenten eerder al op.