Zuchtend en steunend kondigde Mark Rutte de maatregel aan. We gaan terug naar 100 kilometer per uur. “Het is een rotmaatregel,” aldus Rutte, “verschrikkelijk om te nemen.” Het valt onze premier, die zijn VVD eerder de ‘vroemvroem-partij’ had genoemd, zichtbaar zwaar. Maar dat is toch raar? Er zijn tal van redenen die het besluit rechtvaardigen! Stuk voor stuk goede redenen.

Door Martijn van Driel

Minder verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden
Er zullen minder aanrijdingen met een rotgang van 130 km/u plaatsvinden. De lagere maximumsnelheid zorgt voor een aanmerkelijk grotere overlevingskans en dus voor minder ernstige verkeersslachtoffers. En dat is hard nodig gezien de stijging in het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren. Alleen deze ontwikkeling zou een lagere maximumsnelheid al kunnen rechtvaardigen.

Een betere doorstroming
Door een lagere en meer constante snelheid ontstaat er een betere doorstroming. Dit betekent dus ook een afname van files. Ook dit is een steekhoudend argument in een land waar om het minst of geringste een verkeersinfarct plaatsvindt. Er is daarom ook helemaal geen sprake van tijdsverlies bij een lagere snelheid, want doordat je vaker kunt doorrijden kom je vrijwel even laat aan als wanneer je 130 km/u zou rijden en regelmatig weer moet afremmen.

Overdag meer duidelijkheid 
Het was er niet bepaald overzichtelijker op geworden. Mag ik hier nou 100, 120 of 130 kilometer per uur? Door de snelheid overal gelijk te trekken is er minder verwarring over hoe hard je precies mag rijden. Dat geldt in elk geval overdag. Tussen 19.00 en 6.00 blijft het straks opletten geblazen.

Een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast
Woon je in de buurt van een snelweg? Dan is de verlaging van de maximumsnelheid erg gunstig voor je gezondheid. Hoe harder een auto rijdt, hoe meer stikstof er in de lucht komt. Stikstof die jij straks mogelijk niet meer hoeft in te ademen. Reken ook op minder geluidsoverlast. Zeker op plekken waar je normaal gesproken 130 km/u mag rijden en straks 100 km/u ga je het verschil echt merken.

Maar guttegut wat een rotmaatregel. Echt verschrikkelijk om te nemen… Nee Mark Rutte, het is juist de hoogste tijd. Het is vreemd en beschamend dat je dat niet inziet. Dat vroemvroem-verenigingen als BOVAG, ANWB en VVD zuchten en steunen begrijp ik best, maar de premier van een land zou zich toch gevoelig moeten tonen voor genoemde argumenten?