Een hobbelig voetpad of omhoogstekende stoeptegels, vaak een doorn in het oog van wandelaars. De gemeente Waalwijk kreeg vorig jaar 237 meldingen over een slecht trottoir. In 2019 stond de teller op 195. 

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Lijst IJpelaar. De partij heeft extra aandacht gevraagd voor gevaarlijk omhoogstekende stoeptegels. De partij wijst op de rol van de gemeente, die in de meeste gevallen eigenaar van de stoep is. Daarover bericht vandaag het Brabants Dagblad.

Volgens het College van B&W in Waalwijk wordt snel gereageerd op gemelde klachten. De buitendienst zal het probleem eerst zelf proberen op te lossen, maar bij grote schades wordt een aannemer ingeschakeld. Soms staan de straten waarover geklaagd wordt al op de nominatie voor een opknapbeurt. Tot de reconstructie worden dan geen grote reparaties meer verricht. “Alleen onveilige situaties worden opgelost”, legt het college uit.

Schadevergoeding
Toch gaat het soms mis. Het is volgens de gemeente niet bekend hoeveel mensen vorig jaar verwondingen of schade hebben opgelopen door omhoogstekende stoeptegels. Wel is de gemeente Waalwijk vier keer aansprakelijk gesteld, waarvan één gebeurtenis nog uit 2019 dateerde. Twee mensen kregen uiteindelijk een schadevergoeding, één claim is afgewezen en één zaak loopt nog.

Om dit soort zaken te voorkomen, moeten mensen ‘onveilige situaties’ blijven melden. Het is volgens Lijst IJpelaar belangrijk dat ze de exacte locatie van de omhoogstekende stoepgevel doorgeven, zodat actie kan worden ondernomen. Het college belooft de inwoners daar nog eens extra op te attenderen.

(Bron: Brabants Dagblad)