Jongeren onder de 16 jaar mogen binnenkort niet meer als flitsbezorger werken. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrijft dat aan de Tweede Kamer. “Tijdens het bezorgen kan sprake zijn van aanrijdgevaar, werkdruk, agressie en geweld en fysieke belasting door zware rugtassen,” aldus de minister. Het verbod gaat al volgende maand in.

Kinderen onder de 16 jaar mogen al sinds 1 juli 2020 niet meer als maaltijdbezorger mogen werken. De minister schrijft in een Kamerbrief dat de Arbeidsinspectie echter heeft geconstateerd dat het bezorgen van maaltijden veel overeenkomsten vertoont met flitsbezorging. Zo werken ook flitsbezorgers onder hoge tijdsdruk, wordt het werk veelal door jongeren en jongvolwassenen gedaan en begeven ze zich op piektijden in het verkeer met veelal dezelfde voertuigen met daarop bevestigde bakken.

“Tijdens het bezorgen kan sprake zijn van aanrijdgevaar, werkdruk, agressie en geweld en fysieke belasting door zware rugtassen,” aldus de minister. “Door de combinatie van deze factoren is bij flitsbezorging sprake van soortgelijke werkzaamheden en soortgelijke arbeidsrisico’s als bij maaltijdbezorging.”

Al in april zegde Van Gennip daarom toe met een verbod te komen voor flitsbezorging onder de 16 jaar. Nu laat ze weten dat het verbod volgende maand in zal gaan.