Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft in 2022 €75 miljoen toegewezen aan 249 gemeenten, 12 provincies en 3 waterschappen voor projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het geld is een deel van de €500 miljoen waarmee tot 2030 projecten kunnen worden gefinancierd. De aanvragende lokale overheden moeten zelf ook meefinancieren. Maar uit een analyse van de Verkeersveiligheidscoalitie blijkt dat de geïnvesteerde bedragen het verschil niet kunnen maken.

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er tot 2030 via de Investeringsimpuls verkeersveiligheid € 500 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Waar in de eerste ronde van de Investeringsimpuls verkeersveiligheid in 2020 al € 165 miljoen werd verdeeld, is nu in de tweede ronde € 75 miljoen verdeeld. De aanvragers doen hier bovenop zelf ook nog een financiële bijdrage.

In 2020 zijn 207 aanvragen ingediend in de eerste ronde voor onder andere het aanleggen van wegversmallingen, drempels en vrijliggende fietspaden, en het verbreden van fietspaden. Tijdens de tweede aanvraagronde hebben 264 gemeenten, provincies en waterschappen een rijksbijdrage ontvangen. Dit zijn 57 aanvragen meer dan in de eerste ronde. In de eerste en tweede ronde samen heeft al 84% van het totaal aantal wegbeheerders extra geïnvesteerd in de verkeersveiligheid. 

Minister Harbers: “Het is belangrijk om met deze middelen zoveel mogelijk verkeerssituaties te verbeteren. Bijna iedereen kent wel een fietspad dat net te dicht op de rijbaan ligt of een kruising die beter een rotonde zou kunnen zijn. Door deze investeringen worden onder andere 180 schoolzones, 418 drempels, 28 zebrapaden en 45 rotondes aangelegd die de verkeersveiligheid voor weggebruikers flink verbeteren. Samenwerking is hierbij cruciaal. Fijn om te zien dat al zo veel gemeenten en andere medeoverheden een aanvraag hebben gedaan!”

Veel te weinig
Nederland is de afgelopen vijftien jaar zijn internationale koppositie als verkeersveilig land al kwijtgeraakt. Het aantal verkeersdoden en gewonden dat jaarlijks in Nederland te betreuren valt, is al jaren onverminderd hoog. De Investeringsimpuls verkeersveiligheid gaat daar geen verandering in brengen. De bedragen zijn een schijntje bij wat er nodig is om de verkeersveiligheid in Nederland structureel te verbeteren, zo blijk uit een analyse van de Verkeersveiligheidscoalitie. Uit eerdere doorrekeningen blijkt dat er de komende 30 jaar nog zeker 15 miljard extra nodig is ten opzichte van de huidige budgetten, waarvan ruim 6,5 miljard euro aan investeringen in een verkeersveilige infrastructuur.