Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aan het RIVM gevraagd of ze de effecten van Chemours op de gezondheid van omwonenden in kaart kunnen brengen. Het RIVM gaat kijken of en hoe dat kan. Dat heeft Heijnen vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

Staatssecretaris Heijnen heeft met het RIVM gesproken over de mogelijkheden voor een uitgebreid onderzoek naar het risico van Chemours op de gezondheid van omwonenden. Het RIVM gaf aan dat de vraagstukken rondom Chemours wezenlijk anders zijn dan bijvoorbeeld rondom Tata Steel, waar ze eerder onderzoek hebben uitgevoerd op verzoek van Heijnen.

De staatssecretaris heeft het RIVM de opdracht gegeven om te verkennen wat ze wél in kaart kunnen brengen en welke vragen daarvoor exact beantwoord moeten worden. Deze verkenning moet antwoord bieden op de vraag hoe een onderzoek er precies gaat uitzien.

Staatssecretaris Heijnen: “Ik zie en hoor enorm veel zorgen van omwonenden van Chemours over de leefomgeving en hun gezondheid, bijvoorbeeld als het gaat om PFAS. Er is een grote wens vanuit omwonenden om uitgebreid onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van Chemours. Daarom heb ik met het RIVM gesproken over hoe zij hieraan bij kunnen dragen. Ik heb het RIVM gevraagd om hierbij specifiek te kijken naar de vragen en zorgen van omwonenden en overheden zoals gemeenten en provincie, zodat het onderzoek echt voor de regio wordt gedaan.”

Een ander gebied waar veel PFAS zit, is het gebied rond de Westerschelde. De situatie verschilt daar van die rond Chemours, maar de staatssecretaris zal het RIVM vragen om ook dit gebied mee te nemen bij de verkenning.

Ondertussen werkt Nederland in Europa aan een verbod op PFAS. Dat verbod moet gaan gelden voor de productie, gebruik, verkoop en import van ruim 10.000 chemische stoffen. Nederland is daar, samen met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden initiatiefnemer in. Alleen door PFAS in heel Europa in één klap te verbieden kunnen we die vervuiling een halt toeroepen. De verwachting is dat de Europese Commissie in 2025 een definitief voorstel voor een verbod voorlegt voor besluitvorming door de lidstaten.