Het demissionaire kabinet wil het aantal bijtincidenten terugdringen door het fokken en houden van ‘hoog-risicohonden’ zonder stamboom te verbieden. Het gaat daarbij om honden met sterke kaken, die bovenmatig ernstige bijtschade kunnen toebrengen en niet snel loslaten. Dat schrijft minister Piet Adema (Landbouw) aan de Tweede Kamer. Met zijn brief reageert de minister op het verzoek van de Tweede Kamer om het fokken van bijtgevaarlijke honden te verbieden. Ook reageert hij op een oproep van plastisch chirurgen, die eveneens voor zo’n verbod pleitten.

Het kabinet kiest ervoor honden met een stamboom niet te verbieden, omdat er bij die dieren scherp toezicht is op het zorgvuldig fokken, een goede socialisatie en een goede match met de toekomstige eigenaar. Adema wil ook geen rassen verbieden. ”Het is een complex onderwerp. Geen enkele hond wordt agressief geboren. Het is een misvatting dat honden van een bepaald ras van nature vals of bijtgraag zijn. Dus je kunt niet zomaar van alles gaan verbieden”.

Verplichte cursus
Behalve het fokverbod wil Adema ook een verplichte cursus voor iedereen die een hond aanschaft, omdat onvoldoende kennis bij de eigenaar volgens de minister een van de belangrijkste factoren is bij het ontstaan van bijtincidenten. ”Signalen waarmee de hond ongenoegen, angst of stress uit worden hierdoor te laat of niet herkend”.

Het is verder de bedoeling dat er beter zicht komt op het aantal bijtincidenten. Daarom onderzoekt het kabinet de mogelijkheid voor een landelijk punt waar iedereen gevaarlijk gedrag kan melden. Meer kennis over bijtincidenten kan volgen minister Adema helpen bij de aanpak van het probleem.

Muilkorfplicht
Het pakket aan voorgenomen maatregelen bestaat verder uit een landelijke muilkorf- en aanlijnplicht voor honden die gevaarlijk gedrag vertonen en het minder ingewikkeld maken van het laten inslapen van honden die ernstige schade hebben toegebracht. Het laatste geldt alleen voor de ernstige gevallen.

Voordat minister Adema zijn plannen verder gaat uitwerken, wil hij in januari eerst overleggen met de Tweede Kamer.