Het kabinet trekt een half miljard euro uit voor compensatie van de toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders de dupe werden van de fraudejacht van de Belastingdienst.

Zo’n 20.000 gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire komen in aanmerking voor compensatie, reparatie of kwijtschelding. Daar is 390 miljoen voor uitgetrokken. De overigen 110 miljoen euro, is voor de uitvoering.

Onterecht als fraudeur
Twee groepen ouders komen in aanmerking voor compensatie. Allereerst gaat het om ouders in een aantal fraudezaken die onterecht als fraudeur zijn bestempeld.

Ouders in één fraudezaak rond een gastouderbureau in Eindhoven – de zogenaamde CAF11-zaak – kregen eind vorig jaar al compensatie. Zo’n 1800 ouders in soortgelijke fraudezaken kunnen rekenen op soortgelijke compensatie.

Alles teruggevorderd
Ook ouders die de dupe zin geworden van de hardheid van het toeslagenstelsel krijgen geld terug. Afgelopen jaren was gebruikelijk om bij de de kleinste onregelmatigheid alle toeslagen terug te vorderen. Dat stortte duizenden ouders diep in de financiële problemen. Gedupeerden kunnen met terugwerkende kracht terugkrijgen wat ze te veel hebben moeten betalen.

(Bron: RTL Nieuws)