De Tweede Kamer steunt de corona-maatregelen die het kabinet heeft genomen, maar vraagt zich af of het voldoende is en of het niet strenger moet worden uitgevoerd. Volgens verschillende fractievoorzitters heeft er de schijn van dat Nederland achter de feiten aanloopt. Met name het niet sluiten van scholen roept veel vraagtekens op. Ook dringen enkele partijen erop aan om het reizen naar Nederland tegen te gaan.

De maatregelen zijn volgens de PVV en het Forum voor Democratie in ieder geval veel te laat. Ze hekelden “de stuitend naïeve” verklaring van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) die in februari nog verkondigde dat het risico klein was dat het nieuwe coronavirus vanuit Azië Nederland zou bereiken. “Nu zitten we met de gebakken peren. De maatregelen zijn vertraagd en de zorg is op achterstand gezet”, zei PVV-leider Geert Wilders.

Schrikbeeld
Ook zijn er veel zorgen over ouderen die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van een besmetting. 50PLUS-leider Henk Krol wees op een maatregel in Italië waar mensen boven de zestig jaar niet opgenomen zouden worden in de ziekenhuizen omdat er geen plaats is. Dat schrikbeeld zou ook in Nederland kunnen dreigen als het aantal patiënten toeneemt en ziekenhuizen moeten kiezen wie voorrang krijgt, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu eerder al uitlegde.

Trap na
Verschillende politici namen aanstoot aan de uitleg van premier Mark Rutte dat scholen ondanks de corona-uitbraak open moeten blijven, omdat anders ouders niet naar hun werk kunnen. GroenLinks-voorman Jesse Klaver spreekt van “een trap na” voor docenten.  “Als je tegen docenten zegt: jullie zijn eigenlijk kinderopvang, dan is dat echt een trap na”, zegt Klaver. “Mensen willen best les blijven geven, maar zodra je ze het gevoel geeft dat ze er alleen zijn om op te passen, dan worden ze terecht boos.”

Klaver noemt het daarnaast “echt schandalig” dat er nog altijd onvoldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor zorgpersoneel. Dat betekent dat artsen en verpleegkundigen “met steeds grotere risico’s voor hun eigen gezondheid het werk moeten blijven doen”.

(Bron: Skipr)