Op basis van cijfers van het Verbond van Verzekeraars informeerde Staatssecretaris Snel van Financiën deze week de Tweede Kamer over de gemiddelde hoogte van de letselschadevergoedingen en het totaalbedrag. In de letselschadebranche worden vraagtekens gezet bij aan aantal van die cijfers.

Onder meer op LinkedIn vragen experts zich af of de cijfers waarmee de staatssecretaris kwam wel kloppen. Rekenkundige Erik-Jan Bakker (De Bureaus) schrijft: “Opvallende cijfers van het Verbond van Verzekeraars: gemiddeld 50 letselschadeslachtoffers per jaar met een schadebedrag van meer dan € 200.000. Kennelijk heeft onze rekenafdeling het veel minder druk dan we zelf ervaren…. ;).”

Ook belangenbehartiger Rini Withagen (Letselschade.com) reageert: “Kan me de juistheid van deze cijfers niet voorstellen. Als kantoor hebben wij al een veelvoud van dit aantal.”

De Tweede Kamer had om de inventarisatie gevraagd om de financiële gevolgen te onderzoeken als letselschadevergoedingen vrijgesteld worden van vermogensbelasting. Het Verbond maakte een gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.