Op dinsdag 1 juni 2021 vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats. De doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 is ruimschoots niet gehaald. Van alle Europese landen behaalde Nederland de minste veiligheidswinst in de periode 2010 tot 2020. Tegen die achtergrond zal gesproken worden over nieuwe ambities en extra maatregelen.

De Verkeersveiligheidscoalitie – een samenwerkingsverband van enkele tientallen organisaties – deed een onlangs een oproep aan het nieuwe kabinet om concrete doelstellingen te formuleren voor 2030 en te zorgen voor een deugdelijke financiering van het nieuwe beleid. Als speerpunten werden benoemd:

  • Verkeersveilige woonwijken en doorgaande wegen
  • Meer verplichte veiligheidssystemen in voertuigen
  • Veiligheid ouderen in het verkeer (e-bikes)
  • Tegengaan van afleiding

Nul verkeersdoden in 2050
In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is een ambitieuze doelstelling van nul verkeersdoden in 2050 geformuleerd. Hiervoor moet wel een serieuze trendbreuk gerealiseerd worden: om de doelstelling te halen, moet het aantal verkeersdoden ieder jaar met 11 procent afnemen. Daarvoor moeten ingrijpende maatregelen genomen worden.

Een maatregel die op de agenda staat is een helmplicht voor snorfietsers en hun passagiers, waardoor de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel danig wordt verkleind. Van de snorfietsongevallen met ernstig letsel die het SWOV in 2017 onderzocht, had het dragen van een bromfietshelm de ernst van het letsel voor ruim 60% van de snorfietsers kunnen beperken.

Bovendien is het noodzakelijk om de verkeershandhaving weer op orde te krijgen. Het aantal controles is de laatste jaren vanwege onderbezetting bij de politie teruggelopen. Hoewel het aantal staandehoudingen weer toeneemt, is het nog steeds maar de helft van het aantal in 2010.

Informatie over het Commissiedebat Verkeersveiligheid vind je hier.

Het SWOV bracht een infographic uit voor het debat, die vind je hier.