Reces of niet, Sandra Beckerman (SP) bestookt minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken deze dagen met Kamervragen over de gezondheid en de mensenrechten in het aardbevingsgebied. Ze wil 39 vragen beantwoord zien.

Beckerman wil onder andere weten of Wiebes het ook gênant vindt dat Nederland voor de tweede keer een tik op de vingers krijgt van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties en welke maatregelen hij gaat nemen.

Mentale en fysieke gezondheid
Eerder deze week gaf het Mensenrechtencomité in een nieuw rapport aan zich zorgen te maken over de effecten van de gaswinning op de mentale en fysieke gezondheid van inwoners van het bevingsgebied. De overheid moet volgens het comité maatregelen nemen om deze situatie te verbeteren.

Gronings Perspectief
Het SP-Kamerlid wil ook antwoorden op specifieke vragen over de gezondheidssituatie van gedupeerden van de gaswinning. Dit naar aanleiding van het meest recente rapport van Gronings Perspectief. Dat rapport gaat over de directe gevolgen van de aardbeving bij Westerwijtwerd.

Beckerman wil onder meer weten welke aanbevelingen Wiebes over gaat nemen uit dat rapport en hoe hij die aanbevelingen wil uitvoeren. Ook vraagt ze aandacht voor het meldpunt voor mensen die ondanks een uitspraak van de Arbiter nog in gevecht zijn met de NAM over hun schadevergoeding.

(Bron: RTV Noord)