Kunnen mensen in hun dagelijks leven via alledaagse producten in aanraking komen met chroom-6? Uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat deze blootstelling laag is. Veel producten mogen geen chroom-6 meer bevatten. Consumenten kunnen wel met chroom-6 in contact komen wanneer ze chroomhoudende producten bewerken. Bijvoorbeeld door ze te lassen, zagen, schuren, of verbranden.

Afgelopen week ontving de Tweede Kamer van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) het door het RIVM opgesteld rapport ‘Blootstelling van consumenten aan chroom-6’. In dat rapport beschrijft het RIVM welke producten chroom bevatten en een bron kunnen zijn voor de blootstelling van consumenten aan chroom-6. Daarnaast heeft het RIVM onderzocht welke wettelijke kaders van toepassing zijn op deze producten. In het rapport wordt ingegaan op producten zoals die door consumenten zelf verkregen of aangeschaft kunnen worden. Het rapport en de bijbehorende Kamerbrief is ter inzage op de website van de Rijksoverheid.

Risico’s voor de consument
Consumentenproducten kunnen kleine hoeveelheden chroom-6 bevatten, bijvoorbeeld verchroomde kranen. Daarnaast gaat het om producten waarin het chroom-6 als onzuiverheid aanwezig kan zijn, zoals in cement of leer. Of als conserveringsmiddel is gebruikt, zoals in het verleden bij verduurzaamd hout. Verf met daarin chroom-6 verwerkt is niet te koop in de winkels voor consumenten. Chroom-6 wordt nog gebruikt bijvoorbeeld in de vliegtuigindustrie. En het wordt ook nog steeds bij Defensie gebruikt zolang er geen vervangend middel is.

Het RIVM heeft ook de mogelijke blootstelling via voedsel, drinkwater en lucht beschreven. Voedsel bevat van nature zeer kleine hoeveelheden chroom-3, de minder schadelijke vorm van chroom. In water en lucht komen ook slechts kleine hoeveelheden chroom-6 voor. Het is bekend dat blootstelling aan chroom-6 en chroom-3 via de huid contactallergie kan veroorzaken. De blootstelling van mensen aan chroom uit consumentenproducten is zo laag dat dit, voor zover bekend bij het RIVM, niet tot allergische reacties leidt.

(Bron: Drost Letselschade)