Het was spannend, maar justitiewoordvoerder Michiel van Nispen (SP) behoudt zijn zetel in de Tweede Kamer. Het zag er even naar uit dat zijn partij een zetel zou verliezen aan D66. Van Nispen heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de letselschadepraktijk.

Het scheelde niet veel of de Tweede Kamer was een prominente justitiewoordvoerder kwijtgeraakt. Na telling van de buitenlandse stemmen leek vorige week op basis van een prognose van het ANP een van de vijf SP-zetels naar D66 te gaan. Maar toen de Kiesraad met de uiteindelijke uitslag kwam bleek de zetel toch behouden voor de nummer 5 van de SP, Michiel van Nispen.

Wettelijke verankering GBL
Van Nispen begon in 2014 als Kamerlid. Na een rechtenstudie in Tilburg was hij medewerker op verschillende advocatenkantoren. In 2007 werd hij beleidsmedewerker justitie bij de Tweede Kamerfractie van de SP.

Van Nispen is zeer actief als parlementariër en stelt volop Kamervragen, waaronder over letselschade. Hij was een groot voorstander van de wettelijke verankering van de GBL en het tuchtrecht voor verzekeraars. De motie die tot het huidige wetsvoorstel heeft geleid was van zijn hand.