Bij rampen en crises is de gemeentelijke overheid lokaal verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg aan getroffen burgers. Hiervoor is het nodig om na een ramp een ‘éénloketfunctie’ te activeren, zodat alle informatie en diensten voor getroffenen op één punt vindbaar en bereikbaar zijn. Uit onderzoek van het Nivel onder gemeentelijke medewerkers worden meerdere knelpunten bij het realiseren van een éénloketfunctie aangewezen: tijd, menskracht, financiële middelen, expertise en ICT-voorzieningen.

Belangrijke kenmerken waaraan een éénloketfunctie dient te voldoen, is dat deze vooral snel kan worden geactiveerd en goed vindbaar is. Daarnaast moeten de diensten van het loket meegroeien met behoeften van getroffenen en op een ‘natuurlijk’ moment aan hen worden overgedragen of afgebouwd, zo geven de gemeentelijke medewerkers aan.

Vormen éénloketfunctie: fysiek en online
Een éénloketfunctie kan allerlei vormen aannemen: denk aan het verzorgen van case management, persoonlijke begeleiding door een professional of getrainde vrijwilliger, het activeren van een telefoonnummer, het oprichten van fysiek loket, het optuigen van open of besloten website, of een combinatie hiervan.

Samenwerking met regionale en landelijke partners
In de praktijk vraagt realisatie van een éénloketfunctie om samenwerking met regionale en landelijke partners. Dat betekent niet automatisch dat de knelpunten direct oplosbaar zijn. Wel is het mogelijk om het landelijke ondersteuningsaanbod voor de voorbereiding te verbeteren. Op basis van de behoeftepeiling zijn daartoe meerdere aanbevelingen geformuleerd.

Eénloketgedachte aanbevolen door Parlementaire Enquêtecommissie
In 1999 formuleerde de Parlementaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer de aanbeveling: ‘Breng de brede diversiteit aan informatie en diensten voor getroffenen met allerlei vragen en problemen in de nasleep van een ramp zoveel mogelijk samen op één punt.’ Deze éénloketgedachte is later toegepast bij rampen als de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en de vliegrampen in Tripoli en Oekraïne.

De behoeftepeiling is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Instituut Fysieke Veiligheid, Slachtofferhulp Nederland en ARQ Kenniscentrum Impact.

(Bron: Nivel)