De overheid heeft een schikking getroffen met een groep mensen die de slaapstoornis narcolepsie opliep, mogelijk veroorzaakt door de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep in 2009. Dat schrijft staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen (CU) aan de Tweede Kamer. Hoewel de overheid geen verantwoordelijkheid erkent, komt het toch met een “financiële tegemoetkoming’ vanwege de ‘onomkeerbaarheid van de neurologische klachten”.

In 2009 werden in Nederland een half miljoen kinderen gevaccineerd met Pandemrix. Ook andere Europese landen begonnen toen een eenmalige vaccinatiecampagne, om onder meer kinderen te beschermen tegen de Mexicaanse griep. Inmiddels wordt het vaccin, dat een ander middel is dan de jaarlijkse griepprik, niet meer toegediend.

Een beperkt aantal mensen die als kind of baby het vaccin kregen toegediend, liep daarna een slaapstoornis op. Sindsdien kampen zij met ernstige neurologische klachten. Zo kunnen patiënten met narcolepsie overdag plots in slaap vallen en kunnen spieren verslappen bij heftige emoties. De stoornis is zeer ingrijpend, het merendeel van de slachtoffers heeft in het dagelijks leven veel begeleiding nodig.

In 2014 werd de Nederlandse staat en vaccinproducenten aansprakelijk gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij 23 mensen. In de jaren daarvoor was er in Europa een stijging van het aantal gevallen van narcolepsie onder kinderen, die door sommigen in verband werd gebracht met de vaccinatiecampagne tegen Mexicaanse griep.

Of de kinderen de slaapstoornis daadwerkelijk opliepen door het vaccin is nooit vastgesteld, maar volgens experts kan een verband ook niet geheel worden uitgesloten. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het verband, die elkaar veelal tegenspreken. Sommige studies vinden geen verband of laten vooral zien dat het aantal gevallen van narcolepsie al vóór de inentingscampagne steeg, waardoor het mogelijk eerder met het virus zelf te maken heeft. “De wetenschappelijke discussie of er wel of niet een verband is tussen vaccinatie tegen Mexicaanse griep en narcolepsie loopt nog steeds”, schrijft Van Ooijen in de brief. Daarom erkent de overheid geen aansprakelijkheid, maar komt toch met een financiële tegemoetkoming, vanwege de “onomkeerbaarheid van de neurologische klachten”. De onduidelijkheid over de oorzaken van narcolepsie was voor andere Europese landen ook al reden om een bedrag uit te keren aan narcolepsiepatiënten. Dat is volgens staatssecretaris Van Ooijen ook een van de redenen dat Nederland nu voor eenzelfde aanpak kiest. Het is onduidelijk hoeveel mensen nu een financiële tegemoetkoming krijgen en hoeveel die bedraagt. Wel bleek in 2018 al dat het ministerie van Volksgezondheid 5 miljoen euro begrootte voor een schikking met zeven tot elf mensen.