Mag het aan invalide militairen uitgekeerde smartengeld als belastingplichtig loon worden beschouwd? Nadat de demissionair staatssecretaris van Financiën in oktober 2023 meldde dat hij niets zou veranderen aan de fiscale behandeling van de bijzondere invaliditeitsregeling (biv), kondigden de militaire vakbond AFMP aan hierover fiscaal advies in te gaan winnen. Recent extern onderzoek, toont aan dat dit wel degelijk het geval is, aldus de bond. De heffing is rechtmatig, omdat de biv elke maand en niet als een bedrag ineens wordt uitgekeerd.

Eerder deed de minister van Financiën al onderzoek naar de vraag of de belastingheffing over de biv terecht was. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat dit smartengeld strikt genomen geen loon is, maar een periodieke uitkering die belast is met de inkomstenbelasting. In het najaar van 2023 informeerde Defensie iedereen met een biv dat de belastingheffing hierover daarom gehandhaafd bleef.

De AFMP plaatste vraagtekens bij de stellingname van de minister en liet daarom een extern onderzoek uitvoeren naar de rechtmatigheid hiervan. De fiscalist die hierover werd geconsulteerd, liet weten dat een juridisch verweer tegen de belastingheffing helaas niets zal uithalen.

Daarom communiceerde de AFMP vorige week: “Word jij als militair met een bepaalde mate van invaliditeit geconfronteerd met een belastingheffing over jouw biv? Dan adviseren wij jou om hiertegen niet in het geweer te komen. Heb je al een bezwaarschrift ingediend? Dan is ons advies om dit bezwaar in te trekken.”