Het ministerie van Financiën heeft de nieuwe methode van de Stichting Gelijkwaardig Herstel voor de afhandeling van de toeslagenaffaire voorlopig stopgezet. De methode, een initiatief van prinses Laurentien, is weliswaar sneller en menselijker, maar ook erg duur, vindt Financiën. Staatssecretaris De Vries wil alleen ‘onder voorwaarden’ verder met de methode. Daarover schrijft de Telegraaf.

Er hebben zich bijna 69.000 ouders gemeld als slachtoffer van de toeslagenaffaire. Bij een eerste schifting werden daarvan ruim 35.000 als gedupeerde erkend. Het gros daarvan heeft via een eerste, grove regeling 30.000 euro gekregen, plus terugbetaling van te veel teruggevorderde toeslagen en kwijtschelding van publieke schulden. Ruim 95.000 kinderen hebben als ’steuntje in de rug’ een bedrag van maximaal 10.000 euro ontvangen.

De nieuwe methode gaat erom bij gedupeerde ouders de schade vast te stellen bovenop te veel teruggevorderde toeslagen en schulden. Via de Stichting Gelijkwaardig Herstel tekenen vrijwilligers uit het bedrijfsleven als ’luisterend schrijver’ het verhaal op van de gedupeerde (’de verteller’) op. Aan bepaalde gebeurtenissen, zoals ziekte of baanverlies, worden standaardbedragen toegekend. De methode is aanmerkelijk korter. Gedupeerden zijn tevreden.

De uitgekeerde bedragen via de methode-Laurentien zijn echter veel hoger. Volgens een recente evaluatie krijgen ouders via de SGH-route gemiddeld zo’n 128.000 euro. De stichting kent aan zo’n 80 procent van de gedupeerden meer dan een ton toe, bij de route van het ministerie is dat juist tegenovergesteld. Het Ministerie van Financiën vindt de methode daarom te duur, onder meer om de dubbele compensatie die sommige ouders krijgen. Of om gedupeerden die in veel gevallen een vergoeding krijgen voor gemiste inkomsten zonder dat duidelijk is dat die een gevolg zijn van de toeslagenaffaire. Zo was er schade uitgekeerd voor zaken die hadden plaatsgevonden vóór de toeslagenaffaire, aldus het ministerie. De pilot van Stichting Gelijkwaardig Herstel werd daarom stopgezet.

Nu dreigt een impasse in de afhandeling van de toeslagenaffaire. Niet alleen loopt de operatie financieel uit de hand, er wachten ook nog tienduizenden gedupeerden op afhandeling van hun zaak. De hiervoor gangbare route via de Commissie Werkelijke Schade schiet namelijk niet op. Met een snelheid van vier zaken per week zijn in vier jaar tijd vijfhonderd schadezaken afgedaan. Er zijn zesduizend gedupeerde ouders in beroep gegaan.

Demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) laat aan de Telegraaf weten dat ze onder voorwaarden verder wil met de methode-Laurentien. “We hebben aangegeven wat we anders willen. Ik hoop dat we daar op korte termijn afspraken over kunnen maken. We hebben de wens om deze methode voort te zetten en willen beiden een succes maken van deze route.”