Een slachtoffer van geweld en seksueel misbruik in de jeugdzorg klaagt de Nederlandse Staat aan. De 68-jarige Jeannette de Geus verwijt de Staat onrechtmatig handelen in de afwikkeling van haar verzoek om erkenning en compensatie: “Het klopt gewoon niet. Ik werd niet gehoord,” zegt ze tegen het AD.

Jeannette de Geus uit Amsterdam werd als peuter uit huis geplaatst. Ze kwam op 4-jarige leeftijd terecht in een pleeggezin in de Achterhoek. Hier werd ze jarenlang mishandeld en seksueel misbruikt. Jeugdzorginstanties grepen niet in toen ze het meldde aan haar voogdes. Op 14-jarige leeftijd ondernam ze een zelfmoordpoging waarna ze uit haar jeugdgezin werd geplaatst.

Ze plaatste een verzoek om erkenning en compensatie. Maar het Schadefonds Geweldsmisdrijven wees in december 2017 haar claim af omdat onvoldoende was gebleken dat er ‘sprake was van feitelijke wetenschap en niet effectief optreden van de instelling met betrekking tot het misbruik.’

‘Ze luisterden niet’
Ze was het niet eens met de uitspraak en stapt nu naar de rechter: “Dit kan gewoon zo niet langer. Er wordt mij iets aangedaan en daartegen moet ik me verweren. Ik was het niet eens met de uitspraak van de commissie die mijn zaak behandelde, zowel inhoudelijk als procedureel. Ik had veel bewijs en getuigen, maar ze luisterden niet.”

“Het klopt gewoon niet,” vervolgt ze. “Dit moet gewoon door een rechter worden getoetst. Je kunt namelijk niet in hoger beroep na een uitspraak van de commissie. Maar ik ben natuurlijk niet de enige, het raakt heel veel mensen. Er zijn honderden slachtoffers die zich niet gehoord voelen.”

Meerdere slachtoffers overwegen ook naar de rechter te stappen, bleek op een bijeenkomst van lotgenoten met de commissie-De Winter over het vorige week gepresenteerde eindrapport naar misstanden in de jeugdzorg. Dit rapport stelt dat driekwart van de kinderen in de jeugdzorg van 1945 tot nu, te maken heeft gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld, of is daar getuige van geweest.

(Bron: AD)