Tijdens de begrotingsbehandeling voor Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer is donderdag een motie ingediend door het kamerlid Ellian (VVD) om broers en zussen op korte termijn onder de vaste groep van naasten te brengen voor de vergoeding van affectieschade. Dat meldde jurist Laurens Kock op LinkedIn. Over de motie wordt op 13 februari gestemd. De minister heeft laten weten geen standpunt in te nemen over de motie en het oordeel aan de Kamer te laten.

Sinds 2019 kunnen naasten en nabestaanden aanspraak maken op affectieschadevergoeding. Het gaat dan om een vergoeding voor het nadeel dat geen vermogensschade is, maar leed dat naasten of nabestaanden ervaren doordat iemand met wie zij een affectieve band hebben ernstig en blijvend letsel heeft of is overleden.

De minister voor Rechtsbescherming heeft toegezegd te bekijken hoe het recht op de vergoeding van affectieschade kan worden verruimd, specifiek ten aanzien van broers en zussen van slachtoffers (Commissiedebat Slachtofferbeleid van 23 februari 2023, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2022-2023, 33552, nr. 108). Broers en zussen zijn momenteel namelijk uitgesloten van de kring van gerechtigden. Dit wordt meegenomen in de evaluatie van de wet Affectieschade door het WODC.