De Nederlandse Orde van Advocaten roept ‘alle advocaten’ op om donderdag 7 november naar Den Haag te gaan. Dan debatteert de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over (onder andere) de gefinancierde rechtsbijstand.

Laat aan de politiek zien en horen dat dat u staat voor de rechtzoekende en dat u zich keert tegen de afbraak van het stelsel! Met die oproept probeert de NOvA zoveel mogelijk leden naar Den Haag te krijgen. Volgens de NOvA blijft minister Dekker (Rechtsbescherming) doof voor de argumenten van de sociale advocatuur. “Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse commissies (Van der Meer, Wolfsen, Barkhuysen) is er nog steeds geen sprake van een redelijke vergoeding. De 127 miljoen die nodig zijn om tot redelijke vergoedingen te komen (conclusie Commissie Van der Meer 2017), blijven uit. Zelfs een oproep tot een overbruggingsmaatregel van 25 tot 30 miljoen euro gedurende een aantal jaren voor de groep sociaal advocaten die geen perspectief hebben, wordt door de minister genegeerd.”

Naast de grote aanwezigheid in het gebouw van de Tweede Kamer, waarop de NOvA hoopt, voeren strafrechtadvocaten in de eerste twee weken van 2020 actie door in die weken geen piketmeldingen aan te nemen. Ook andere sociaal advocaten actief in onder meer het familierecht, de wet verplichte ggz, BOPZ en het asielrecht voeren actie. De NOvA voert vandaag (21 oktober) overleg met de specialisatieverenigingen over eventuele verdere acties hierna.

Het openbare debat in de Tweede Kamer (Troelstrazaal) duurt van 10.00 uur tot 13.00 uur. Er staan vijf onderwerpen geagendeerd: de aanpak van misstanden in de private buitengerechtelijke incassomarkt, de reactie op het verzoek van de Eerste Kamer over het richtinggevend perspectief herziening rechtsbijstand, de vergoedingen voor strafpiket in de jeugdrechtadvocatuur, de voortgang van het Programma Rechtsbijstand en de reactie op verzoek van de commissie inzake rechtsbijstand aan minderjarigen.

(Bron: Mr.)