In 2009 verplichtte Europa de aangesloten landen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden (voor drinkwaterwinning) en de beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren. Nederland stemde in met deze richtlijn maar hield zich er vervolgens niet aan. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur & Milieu dat bekend werd gemaakt in radioprogramma Vroege Vogels.

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid het pesticidengebruik nauwelijks heeft beperkt. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor deze richtlijn grotendeels neergelegd bij de provincies die het gebruik van de vaak zeer giftige, bestrijdingsmiddelen blijven toestaan.

Doordat de Nederlandse overheid nauwelijks optreedt tegen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden, bevat een derde van de drinkwatergebieden meer bestrijdingsmiddelen dan de norm. De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de naast of in de kwetsbare gebieden gelegen telers zoals aardappeltelers, bloembollentelers en fruittelers.

Omdat Nederland hiermee het Europees recht schendt, heeft Natuur & Milieu een klacht ingediend bij Europa over het Nederlandse beleid. In maar liefst 53% van de gevallen bevat het Nederlandse oppervlaktewater te veel bestrijdingsmiddelen. Daarmee behoren de Nederlandse oppervlaktewateren tot de meest vervuilde wateren van Europa.