Met een andere aanpak dan juristen gewend zijn, worden in dit nieuwe boek de belangrijkste thema’s op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht besproken. Door het veelvuldig geven van schematische weergaven, opsommingen en voorbeelden worden de leerstukken op verschillende wijzen aan de lezer gepresenteerd. Onderwerpen die aan bod komen, zijn aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en de regels over de begroting en vergoeding van schade.

In deze uitgave komen alle belangrijke thema’s op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht aan bod. Naast de regels met betrekking tot verschillende aansprakelijkheden, zoals aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid, wordt aandacht besteed aan de regels over de begroting en vergoeding van schade.

De editie Aansprakelijkheidsrecht is onderdeel van de serie Hoofdlijnen van het Privaatrecht. Door het veelvuldig geven van opsommingen, schematische weergaven en voorbeelden worden leerstukken in deze serie op verschillende wijzen aan de lezer gepresenteerd. De gekozen invalshoek is theoretisch van aard, zonder afbreuk te doen aan praktische discussies.

Auteurs
Mr. F. (Francis) Blaauboer is werkzaam als advocaat Commercial Litigation and Dispute Resolution bij Stibbe Amsterdam. Mr. P.A.C. (Mitchel) van Gool is werkzaam als advocaat bij Dolderman Letselschade Advocaten. 

Meer informatie en bestellen