De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft het overleg met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) stopgezet. De advocaten vinden dat er te weinig vorderingen worden gemaakt in het overleg met de organisatie, die verantwoordelijk is voor de compensatie aan slachtoffers van het toeslagenschandaal.

De orde van advocaten heeft knelpunten in kaart gebracht en daarvoor in de afgelopen periode oplossingen aangedragen. “Als die niet worden overgenomen, houdt het overleg op”, zegt de woordvoerder.

Stroperige afhandeling
De UHT worstelt al een tijd met de stroperige afhandeling van de verzoeken om compensatie. Mensen die zich als gedupeerde van het toeslagenschandaal melden, krijgen vaak relatief snel te horen of ze in aanmerking komen voor 30.000 euro compensatie. Maar in de stappen erna loopt het vast, bijvoorbeeld als gedupeerden aangeven recht te hebben op meer geld.

In februari bleek uit onderzoek van De Volkskrant dat een proef om versneld tot een afwikkeling te komen dramatisch verliep. Slechts een van de vijftien deelnemers aan een proeftraject een akkoord had bereikt. Uit onderzoek van de krant bleek dat de landsadvocaat zich, vooral bij grotere schadeposten, allesbehalve soepel opstelt: “De overheid wil maar een fractie van de geleden schade vergoeden”.