Ook in Nederland is er behoefte aan rechters die in wijken en buurten op een laagdrempelige en toegankelijke manier rechtspreken. Dat is 1 van de belangrijkste uitkomsten van een onlangs verschenen onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum verlaat Rechtspraak.nl (WODC) naar de Belgische en Franse vrederechter. De Rechtspraak ziet deze conclusie als steun in de rug voor vergelijkbare projecten die inmiddels in Nederland gestart zijn.

Informeel en oplossingsgericht
De Rechtspraak experimenteert al enige tijd met verschillende vormen van toegankelijkere rechtspraak. Zo zijn in 2018 bijvoorbeeld de Rotterdamse regelrechter en de Haagse wijkrechter van start gegaan. Deze nieuwe vormen van rechtspraak geven mensen de kans op laagdrempelige wijze hun juridische problemen voor te leggen aan een rechter. Onder leiding van de rechter wordt gezocht naar een oplossing voor onderliggende problemen en waar nodig een juridische knoop doorgehakt.

Invoering
De conclusie van het WODC is dat de invoering van een ‘nabijheidsrechter’ een belangrijke bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk effectiever maken van rechtspraak. De onderzoekers bevelen aan de invoering geleidelijk te laten verlopen, als vervolg op de lopende experimenten binnen de Nederlandse rechtspraak.

  • WODC-rapport: Naar een nabijheidsrechterU verlaat Rechtspraak.nl (rijksoverheid.nl
  • Themapagina: maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER)