De Letselschade Raad laat onafhankelijk onderzoek doen naar langlopende letselschades. Daarin moet boven water komen wat de oorzaken zijn en hoe die kunnen worden aangepakt.

Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek is bezorgdheid bij Kamerleden over de afhandeling van letselschades door verzekeraars. Vorig jaar waren er Kamervragen gesteld over de vermeende hardere opstelling van verzekeraars. Toenmalig minister Blok (Veiligheid en Justitie) liet toen weten tevreden te zijn over de afhandeling van letselschade door verzekeraars, maar wel met de Letselschade Raad te gaan praten over de signalen dat verzekeraars zich harder opstellen.

Uitkomsten eind dit jaar
Dekker zegde eind vorig jaar toe te gaan praten met verzekeraars en andere betrokkenen. “Op 23 februari jl. sprak ik met verzekeraars en De Letselschade Raad. Op mijn verzoek en dat van het Verbond van Verzekeraars laat De Letselschade Raad onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar langlopende letselschades. Centraal in het onderzoek staat de vraag wat de oorzaken zijn van langlopende schadeafwikkeling en op welke manier die oorzaken kunnen worden aangepakt”, laat Dekker de Kamer weten. Het onderzoek gaat binnenkort van start; de uitkomsten verwacht Dekker eind dit jaar.

Niet eerst Wmo-voorziening vragen
Dekker gaat ook in op de Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die zou volgens Kamerlid Van Nispen (SP) niet in het belang zijn van letselschadeslachtoffers, omdat die leidt tot meer bureaucratie en langere wachttijden. Ook daarover is gesproken met het Verbond van Verzekeraars en belangenorganisaties. “Gedurende deze gesprekken rees de vraag of verzekeraars van een letselschadeslachtoffer mogen vragen eerst een beroep te doen op de Wmo voor voorzieningen, alvorens het slachtoffer de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan kan spreken.”

Dat is niet het geval, aldus Dekker, die de Vereniging Nederlandse Gemeenten juridisch advies heeft laten inwinnen. “Uit het convenant vloeit geen plicht voort voor slachtoffers om zich eerst tot de
gemeente te wenden voor een Wmo-voorziening voordat zij de verzekeraar van de aansprakelijke partij kunnen aanspreken.” De toelichting bij het convenant wordt op dat punt aangepast.

Schadeverhaal strafbare feiten
De minister doet de mededeling in een brief over het verhalen van schade door slachtoffers van strafbare feiten. Daar is onderzoek naar gedaan, waaruit volgt dat slachtoffers van meer dan 38.000 zaken van de ernstigste categorie misdrijven in een periode van zes jaar schadeloos zijn gesteld door het opleggen en innen van een schadevergoedingsmaatregel en het uitkeren van een voorschot. “Het CJIB levert in mijn ogen een mooie prestatie door in zes jaar 65% van het totaalbedrag van deze maatregelen op de daders te verhalen. Op de bedragen tot € 3.500 is dit percentage maar liefst 90%.”