De Tweede Kamer heeft ingestemd met een onderzoek naar monitoringskastjes in auto’s van bestuurders die zware snelheidsovertredingen hebben begaan. Deze kastjes gaan het rijgedrag van de bestuurder monitoren. Met de motie vraagt de Tweede Kamer de regering te onderzoeken hoe de Wegenverkeerswet kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat bepaalde bestuurders alleen onder toezicht van het monitoringskastje de weg op mogen.

Het monitoringskastje moet gebruikt worden bij bestuurders ‘die bijvoorbeeld structureel 70 kilometer per uur te hard rijden in woonwijken of op landwegen’, staat in de motie. Dergelijke bestuurders kunnen een tijdelijk rijverbod krijgen, maar kunnen daarna zonder toezicht weer rijden. Met de motie willen de Kamerleden dat dergelijke bestuurders alleen onder toezicht van het monitoringskastje weer mogen rijden. Het kastje zou alleen na uitspraak van een rechter geplaatst moeten worden.

Het CBR start al deze zomer met een pilot om het rijgedrag van twintig bestuurders met een kastje te monitoren. Bij die pilot meet het CBR drie maanden lang de snelheid en eventuele snelheidsovertredingen. Daarnaast gaat het CBR onderzoeken wat de technische en wettelijke mogelijkheden zijn “en de beperkingen die de privacywetgeving met zich meebrengt”.

Het CBR verwacht de uitkomsten van de pilot volgend jaar te kunnen presenteren.

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)