Agenten hebben het afgelopen jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Landelijk waren er 20.667 geweldsincidenten, een stijging van 18 procent. Dat blijkt uit de jaarrapportage over geweldgebruik. Het is voor het vierde jaar op rij dat het aantal geweldsincidenten stijgt. In 2019 ging het nog om 14.612 incidenten.

In alle politieregio’s gebruikten agenten dit jaar meer geweld dan vorig jaar, maar de eenheid Limburg (+42%) en Oost-Brabant (+24%) zijn opvallende uitschieters. Den Haag blijft, net als vorig jaar, koploper met 3174 zaken.

Een mogelijke verklaring voor de stijging van het aantal geweldsincidenten is volgens de politie de toegenomen polarisatie in de maatschappij. Burgers en overheid zijn de afgelopen jaren tegenover elkaar komen te staan. Het aantal protesten waarbij de politie zich genoodzaakt zag met geweld in te grijpen, groeide aanzienlijk. Een andere mogelijke oorzaak is het aantal voorvallen met verwarde personen. Dat steeg met 7 procent tot 138.819. Ook hier moest de politie geregeld geweld toepassen.

Voor het toepassen van geweld gelden strikte regels, benadrukt Frank Paauw, portefeuillehouder Conflict en Crisis Beheersing (CCB). “Het geweldsmonopolie schept verplichtingen en brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Politiewerk is mensenwerk, gelukkig maar. Vaak maken we in een fractie van een seconde goede inschattingen, maar helaas pakt het soms niet goed uit. Het is aan ons om daarvan te leren. Als een politiemedewerker en de organisatie zichzelf dat soort vragen stelt, leer je met elkaar van geweld”.

Stroomstootwapen
Paauw ziet dat de samenleving verandert. “Dat dwingt ons om nog zorgvuldiger om te gaan met de inzet van geweldsmiddelen. Juist om te voorkomen dat je in een neerwaartse geweldsspiraal terechtkomt”. De portefeuillehouder is in dit opzicht tevreden met de komst van het stroomstootwapen in 2022. “Het stroomstootwapen is een waardevolle aanvulling en heeft bewezen dat in driekwart van de inzetten van dit middel, dreigen al voldoende is om de situatie onder controle te krijgen. Dat betekent minder letsel en minder geweld”.