Korpschef Erik Akerboom van de politie heeft forse kritiek op het kabinet, omdat het tot dusver geen vuurwerkverbod voor consumenten heeft ingesteld. De regeringspartijen VVD en CDA zien echter geen heil in een vuurwerkverbod.

Akerboom pleit voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Met een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad zet hij samen met 26 andere organisaties zijn lobby kracht bij. Dat moment is zorgvuldig gekozen: binnenkort neemt het kabinet weer een besluit over een eventueel verbod.

Akerboom zegt in een interview met deze site dat het kabinet ‘een verantwoordelijkheid heeft te nemen’. “Los van hoe dat in de verkiezingen uitpakt. Het draagvlak in de samenleving neemt toe. Maar het gaat te langzaam.’’

Averechts
Hij zegt bovendien dat de oplossing die het kabinet vorig jaar koos om de overlast van vuurwerk te beperken averechts werkt. Zo is het mogelijk gemaakt dat gemeenten vuurwerkvrije zones instellen. Maar volgens Akerboom is de handhaving ervan voor agenten onmogelijk. “Het wordt een lappendeken. Daarom pleiten we voor nationaal beleid.’’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pleitte eveneens voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen. Maar dat legde het kabinet naast zich neer. Het nam wel minder vergaande maatregelen. Zo zijn vuurwerkverkopers verplicht veiligheidsbrillen en aansteeklonten aan klanten mee te geven. Ook worden raddraaiers die tijdens oudejaarsnacht hulpverleners lastigvallen of hinderen harder aangepakt. De OVV reageerde hier kritisch op en zei dat dit tijdens de jaarwisseling niet zal leiden tot een ‘structurele daling van slachtoffers, incidenten en schade’.

Ook Akerboom noemt dat slechts ‘stapjes in de goede richting’. “ChriteIk concludeer dat het te weinig is.’’

Gevoelig
De korpschef weet hoe politiek gevoelig een verbod ligt. Coalitiepartijen ChristenUnie (meer voor een verbod) en VVD (fel tegen) staan hierin lijnrecht tegenover elkaar. Binnenskamers liep de discussie al een paar keer hoog op. Het kabinet zei echter dat het na de getroffen maatregelen opnieuw zou kijken of een verbod toch niet onontkoombaar was. Dat besluit zou binnenkort genomen worden.

Daarom wil Akerboom zich juist nu roeren. “Ik vind dat ik recht van spreken heb. Wij staan daar op straat en ik vind dat ik mijn stem vooraf moet laten horen en niet achteraf krokodillentranen moet laten. Niet alleen de veiligheid van politiemensen en andere hulpverleners is in het geding: de meeste doden en gewonden vallen onder burgers.’’’

Geen verbod
De regeringspartijen VVD en CDA zijn niet overtuigd door de oproep van politie en andere organisaties om vuurpijlen en ander knalvuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden. “Illegaal vuurwerk is al verboden, maar hoe zit het met de handhaving? Die is vrij moeizaam”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. Hij reageert op een oproep van onder anderen korpschef Erik Akerboom in een advertentie in het AD. Ook Antoinette Laan van de VVD ziet een verbod niet zitten. Zij noemt vuurwerk ‘een mooie traditie die de VVD niet zomaar op wil geven’.

CDA’er Van Dam wijst er ook op dat het kabinet binnenkort met een evaluatie komt over het veiliger maken van de jaarwisseling. Daaruit moet volgens Van Dam blijken ‘hoe erg het is’. “De politie komt nogal eens met wisselende cijfers.”

Laan van de VVD zegt dat het ‘’natuurlijk belangrijk is dat de politie veilig haar werk kan doen. Het is echter maar zeer de vraag of we de problemen oplossen met een verbod. Verbieden van legaal vuurwerk zal ertoe leiden dat er meer illegaal vuurwerk wordt verkocht.’’

(Bron: AD)