Het wordt voor zorgmedewerkers met long-covid iets eenvoudiger om compensatie aan te vragen. Dat schrijft minister Helder aan de Tweede Kamer. De overheid stelt 15.000 euro beschikbaar voor degenen die in de eerste coronagolf langdurig ziek zijn geworden en daardoor niet meer (volledig) kunnen werken.

Getroffen zorgmedewerkers kunnen tussen 25 september en 23 oktober 2023 een aanvraag indienen, meldt demissionair zorgminister Conny Helder in een Kamerbrief. Het is de bedoeling dat het geld nog dit jaar wordt uitbetaald.

Naar aanleiding van reacties op het concept heeft Helder de regeling iets aangepast. Zo kunnen straks ook zorgmedewerkers met een afgewezen WIA-beslissing een beroep doen op de regeling. Ook is de aanvraag makkelijker gemaakt. Zo hoeft de verklaring van de zorgaanbieder niet meer ondertekend te worden door een bestuurder, maar door de (toenmalige) leidinggevende van de betrokkene.

Speciale positie
Zorgpersoneel dat in de eerste golf ziek werd, heeft voor het kabinet een speciale positie. Er was nog weinig over het virus bekend en zorgpersoneel beschikte toen ook niet altijd over voldoende beschermingsmiddelen, omdat er een wereldwijd tekort aan was.

Het Ministerie van Volksgezondheid denkt dat er rond de duizend aanvragen van zorg- en welzijnsmedewerkers zullen binnenkomen, meldt een woordvoerder. Daarbij baseert het departement zich op cijfers van de uitkeringsorganisatie UWV, die in verband met een WIA-beslissing per sector mensen heeft geregistreerd met corona als hoofd- of nevendiagnose.