Schadevergoeding voor ouders die zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire is slechts beperkt mogelijk, oordeelt een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner. Als de overheid veel ouders gaat compenseren, wordt de wet genegeerd en die was nu eenmaal streng.

Hoeveel ouders zijn benadeeld door de Belastingdienst is ook na het onderzoek van Donner niet duidelijk. Eerder bracht de commissie de situatie in kaart van een groep van ruim driehonderd ouders in Eindhoven. Gaandeweg ontstond de verwachting dat het aantal benadeelden veel groter zou zijn. Mogelijk waren zelfs 9500 ouders slachtoffer. Zij werden net als de ouders uit Eindhoven onderzocht door een speciaal fraudeteam, Caf geheten. Volgens Donner zijn van hen ongeveer 1800 net als in Eindhoven benadeeld. Hoeveel ouders daarnaast, buiten het Caf om, zijn gedupeerd, moet later blijken.

Donner ging vorig jaar aan het werk omdat uit onthullingen van Trouw en RTL Nieuws bleek dat zonder bewijs de uitkering van toeslagen werd stopgezet. De commissie concludeerde in november al dat de ouders ‘vooringenomen’ door de Belastingdienst werden behandeld en financiële compensatie verdienen. “Ze werden gezien als fraudeur, zonder dat hun persoonlijke situatie werd gecontroleerd”, luidde toen de conclusie.

Voor ouders kan het moeilijk zijn om aan te tonen
De 1800 ouders die net zo zijn behandeld als de groep van ruim driehonderd ouders uit Eindhoven moeten volgens Donner dezelfde compensatie krijgen. Al deze ouders zijn als groep beschuldigd van fraude. Zij krijgen het bedrag terug dat ze na bevriezing van hun kinderopvangtoeslag misliepen plus een deel van de gemiste en ingevorderde toeslag. Ook kunnen zij geld krijgen voor immateriële schade en een compensatie voor juridische kosten.

Andere ouders die menen dat zij onheus zijn behandeld door de Belastingdienst kunnen zich melden bij hulploketten in het land die de Belastingdienst gaat opzetten. Zij moeten aannemelijk maken dat zij onevenredige gevolgen hebben ondervonden van een strenge regeling voor toeslagen. De commissie erkent dat het voor ouders moeilijk kan zijn dit aan te tonen, want stukken zijn vaak onvindbaar. Donner meent toch dat dit genoeg mogelijkheden schept om eerdere besluiten over de toeslagen te herzien.

Deze regeling geldt alleen voor gevallen na 2014 en voor mensen die meer dan 10.000 euro per jaar terug moesten betalen. De commissie denkt namelijk dat invorderingen van lagere bedragen alleen hogere inkomens betreft. Bij 90.000 ouders is de afgelopen vijftien jaar meer dan 10.000 euro teruggevorderd.

De commissie vindt dat de regeling bij de hulploketten een uitzondering moet blijven.

(Bron: Trouw)