Slachtoffers van seksueel geweld als aanranding, misbruik en verkrachting krijgen vanaf 1 september hun medische kosten direct vergoed. Nu moeten slachtoffers nog eerst zelf hun eigen risico betalen.

Sommige slachtoffers zouden zorg mijden door de kosten, waardoor ook het psychisch herstel wordt belemmerd. Het kabinet wil daarom starten met een proef van één jaar waarbij kosten voor het slachtoffer worden betaald.

Slachtoffers van seksueel geweld moeten dan wel binnen zeven dagen hulp zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Daarvan zijn er zestien in Nederland, verspreid over het land. Volgens dat centrum zijn er in ons land jaarlijks 100.000 personen slachtoffer van seksueel geweld.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) denkt dat het vergoeden van kosten een drempel kan wegnemen om melding te maken. Medische kosten, ook na seksueel geweld, vallen onder het eigen risico van de zorgverzekering. Dat is minstens 385 euro. Slachtoffers moeten die nu vaak eerst zelf betalen. Pas later kan dat verhaald worden op de dader. Het kabinet hoopt dat de proef duidelijk maakt of de vergoeding van het eigen risico ‘een drempel wegneemt om hulp te zoeken’.

Dekker: “De juiste hulp op het juiste moment kan een belangrijk verschil maken voor slachtoffers van een ernstig misdrijf als seksueel geweld. Slachtoffers moeten hierop kunnen rekenen. Hulp zoeken is vaak al moeilijk genoeg, daarom is het van belang om belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.”

‘Eerste zeven dagen belangrijkst’
Slachtoffers van seksueel geweld moeten zich dus melden bij een CSG. Dat is verbonden aan de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Het kabinet hoopt dat slachtoffers vaker en sneller met de CSG’s in contact komen, omdat de eerste zeven dagen na seksueel geweld het belangrijkst zouden zijn.

‘Dan is er betere kans op psychisch herstel en op het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten. In die eerste dagen kunnen ook sporen van de dader nog veilig worden gesteld. Dit helpt bij het opsporen van de dader en de bewijsvoering als aangifte wordt gedaan bij de politie’, leest de site van de overheid.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) spreekt van een ‘kwetsbare groep’ die bescherming verdient. “Door medische kosten te vergoeden, hopen we dat de zorg toegankelijker wordt voor deze kwetsbare groep.”

De resultaten van de proef moeten in het najaar van 2021 bekend worden gemaakt.

(Bron: AD)