De Nederlandse Staat is aansprakelijk voor de schade die twee ouders hebben geleden in het toeslagenschandaal. Dat heeft de rechtbank Almelo vandaag bepaald. Het is de eerste keer dat de Staat via zo’n rechtszaak aansprakelijk wordt gesteld voor de schade als gevolg van de toeslagenaffaire. Andere gedupeerde ouders kunnen nu ook naar de rechter stappen om schadevergoeding te eisen van de staat.

Lees de uitspraak hier.

De rechter oordeelde dat de Belastingdienst bij terugvorderingen van kinderopvangtoeslag geen rekening heeft gehouden met het zogenoemde evenredigheidsbeginsel, op grond waarvan de overheid niet harder mag straffen dan nodig is. Dat is in het toeslagenschandaal in veel gevallen duidelijk wel gebeurd. De Belastingdienst vorderde op basis van geen of weinig bewijs grote bedragen aan kinderopvangtoeslag terug, waardoor de getroffen gezinnen de vernieling in werden geholpen. Ze bouwden grote schulden bij de overheid op, waardoor ze in de geldproblemen kwamen. Dit leidde weer tot persoonlijke ellende: relaties liepen op de klippen en in sommige gevallen werden kinderen uit huis geplaatst.

Twee gedupeerden uit Nijverdal stelden de overheid aansprakelijk. De rechter vindt dat zij voldoende hebben onderbouwd waarom de overheid bij hen geen rekening hield met het evenredigheidsbeginsel. De overheid moet de ouders nu een schadevergoeding betalen. Hoe hoog die schadevergoeding is, wordt in onderhandelingen tussen de overheid en de ouders bepaald.

Na deze uitspraak kunnen ook andere getroffen ouders proberen een schadevergoeding bij de overheid af te dwingen. Er lopen nu al soortgelijke zaken tegen de Staat, die binnenkort plaatsvinden in onder meer Rotterdam en Breda.